IKVH – Københavns Universitet

3 institutter blev til 2 pr. 1. januar 2017
De tre veterinære institutter; Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, Institut for Produktionsdyr og Heste samt Institut for Veterinær Sygdomsbiologi er blevet fusioneret til to nye institutter; Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og Institut for Klinisk Veterinærmedicin. Læs mere
Denne hjemmeside er derfor midlertidig indtil de to ny institutters hjemmesider er klar.

Om instituttet

Instituttet dækker grundforskningsmæssige og anvendelsesmæssige videnskabelige discipliner, herunder anatomi, fysiologi, biokemi, cellebiologi, genetik, kvantitativ genetik, bioinformatik, ernæring, klinisk ernæring, veterinær billeddiagnostik, veterinær klinisk patologi, samt følgende discipliner indenfor familiedyrsvidenskab; intern medicin, kirurgi, klinisk onkologi, kardiologi, og klinisk neurologi.

Læs mere ...

Forskning

Forskningsmæssigt dækker instituttet både grundforskning og anvendt forskning indenfor centrale veterinære og husdyrvidenskabelige områder.

Læs mere ...

Uddannelser